Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1954 Jerzy Łoś nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1953 Stanisław Hartman nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Wrocławski
1953 Helena Rasiowa nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1953 Jacek Szarski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1952 Andrzej Alexiewicz nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1952 Mirosław Krzyżański nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1952 Czesław Ryll-Nardzewski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Wrocławski
1951 Adam Bielecki nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1951 Hugo Steinhaus nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Wrocławski
1951 Włodzimierz Wrona nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński