Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1950 Stanisław Gołąb nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1950 Jan Mikusiński nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Śląski w Katowicach
1950 Roman Sikorski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1949 Stanisław Mazur nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Warszawski
1949 Andrzej Mostowski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Warszawski
1949 Zygmunt Zahorski nagroda im. Stanisława Zaremby Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1948 Edward Marczewski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1948 Władysław Orlicz nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1948 Tadeusz Ważewski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Jagielloński
1947 Mieczysław Biernacki nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie