Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1956 Wojciech Słowikowski nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1956 Stefan Paszkowski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1956 Jan Mycielski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1956 Stanisław Knapowski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1956 Aniela Ehrenfeucht nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Warszawski
1955 Zygmunt Butlewski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1955 Bronisław Knaster nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Wrocławski
1955 Witold Wolibner nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Wrocławski
1954 Zygmunt Charzyński nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Łódzki
1954 Tadeusz Leżański nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie