Urszula Foryś profesorem tytularnym nauk matematycznych

Urszula Foryś profesorem tytularnym nauk matematycznych

W dniu 3 października 2018 roku Urszula Foryś odebrała z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy akt nominacyjny. Profesor Urszula Foryś pracuje w Zakładzie Biomatematyki i Teorii Gier Wydziału MIM UW. W kadencji 2017-2019 pełni funkcję prezesa Oddziału Warszawskiego PTM.  

kj / 09-10-2018

XL Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego rozstrzygnięty

XL Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego rozstrzygnięty

W dniu 27 września 2018 roku odbył się finał 40. edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego organizowanego przez Redakcję miesięcznika Delta i Polskie Towarzystwo Matematyczne.

kj / 06-10-2018

Miesięcznik DELTA ma nowego redaktora naczelnego

Miesięcznik DELTA ma nowego redaktora naczelnego

Po 45 latach od ukazania się pierwszego numeru miesięcznika popularnonaukowego Delta następuje zmiana na stanowisku redaktora naczelnego. Z dniem 1 października 2018 roku Profesor Marek Kordos, twórca Delty, przekazał kierownictwo nowemu zespołowi redakcyjnemu.

kj / 06-10-2018

Nowy konkurs dla studentów na najlepszą pracę magisterską

Nowy konkurs dla studentów na najlepszą pracę magisterską

Politechnika Wrocławska i The Bank of New York Mellon zainicjowały nowy konkurs dla studentów na najlepszą pracę magisterską z zakresu matematyki stosowanej. Do konkursu mogą przystąpić studenci uczelni polskich, którzy ukończyli studia w 2017 roku lub ukończą je w roku 2018 i ich praca magisterska obejmuje swą tematyką matematykę stosowaną. Prace, napisane lub przetłumaczone na język angielski, można zgłosić do 30 września 2018 roku.
Szczegóły dostępne są na portalu Wydziału Matematyki PWr pod adresem:
http://wmat.pwr.edu.pl/o-wydziale/aktualnosci/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-matematyki-stosowanej-10822.html

kj / 26-08-2018

Konferencja Arithmetic Algebraic Geometry, 26 sierpnia-1 września 2018, Poznań

Konferencja Arithmetic Algebraic Geometry, 26 sierpnia-1 września 2018, Poznań
Termin: 
2018-08-26 - 2018-09-01
Miejsce: 
Poznań

W dniach od 26 sierpnia do 1 września 2018 roku w Poznaniu odbędzie się międzynarodowa konferencja Arithmetic Algebraic Geometry (Conference in honor of the 60th birthday of Grzegorz Banaszak). Obrady toczyć się będą na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 67.
Szczegółowe informacje na portalu konferencji:
https://banaszak-60-aag.wmi.amu.edu.pl/

kj / 25-08-2018
 

Medale Fieldsa, Nagroda Rolfa Nevannliny, Nagroda Gaussa, Medal Cherna i Nagroda Leelavati 2018 przyznane

Medale Fieldsa, Nagroda Rolfa Nevannliny, Nagroda Gaussa, Medal Cherna i Nagroda Leelavati 2018 przyznane

Znamy już tegorocznych laureatów najbardziej prestiżowych w świecie nagród w dziedzinie matematyki. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce podczas ceremonii otwarcia ICM 2018 w Rio de Janeiro w Brazylii. Międzynarodowa Unia Matematyczna (IMU) uhonorowała Medalem Fieldsa czterech wybitnych młodych naukowców.

kj / 07-08-2018

International Congress of Mathematicians 2018, 1-9 August 2018, Rio de Janeiro, Brasil

International Congress of Mathematicians 2018, 1-9 August 2018, Rio de Janeiro, Brasil

W dniach 1-9 sierpnia 2018 roku odbędzie się w Rio de Janeiro (Brazylia) International Congress of Mathematicians (ICM). Międzynarodowy Kongres Matematyków, organizowany pod auspicjami Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU), odbywa się co cztery lata i jest największą na świecie konferencją matematyczną. Podczas uroczystości otwarcia następuje wręczenie najbardziej prestiżowych nagród dla wybitnych przedstawicieli królowej nauk: Medali Fieldsa, Nagrody Nevanlinny, Nagrody Gaussa oraz Medalu Cherna. Poprzedni, 27. ICM, miał miejsce w 2014 roku w Seulu (Korea). Więcej informacji na portalu kongresu pod adresem:
http://www.icm2018.org/portal/en/home/

kj / 14-10-2017, 16-06-2018

Nowe władze Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU) 2019-2022

Nowe władze Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU) 2019-2022

W dniu 30 lipca 2018 roku na posiedzeniu w São Paulo w Brazylii, Zgromadzenie Ogólne (General Assembly) Międzynarodowej Unii Matematycznej  (International Mathematical Union, w skrócie IMU) dokonało wyboru Zarządu (IMU Executive Committee) na kadencję 2019-2022.

kj / 07-08-2018

Grant ERC dla Piotra Achingera z IMPAN

Grant ERC dla Piotra Achingera z IMPAN

Doktor Piotr Achinger otrzymał ERC Starting Grant 2018. Grant w wysokości 1 007 500 EUR będzie drugim grantem ERC realizowanym w Instytucie Matematycznym PAN i jednocześnie drugim matematycznym grantem ERC w Polsce.

kj / 07-08-2018

Andrzej Nowak laureatem Nagrody Isaacsa

Andrzej Nowak laureatem Nagrody Isaacsa

W dniu 12 lipca 2018 roku w Grenoble we Francji wręczona została Nagroda im. Rufusa Isaacsa  (Isaacs Award) przyznawana przez Międzynarodowe Towarzystwo Gier Dynamicznych (ISDG) za wybitny wkład w badania nad teorią i zastosowaniami gier dynamicznych. Tegorocznymi laureatami są dwaj profesorowie – Andrzej Nowak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Georges Zaccour z HEC Montréal w Kanadzie. Ceremonia odbyła się podczas 18. Symposium on Dynamic Games and Applications.

kj / 04-08-2018

Subskrybuje zawartość