Uchwały ZD PTM. Kadencja 2020-2022

» Sprawozdania

» Uchwały ZD PTM. Kadencja 2005-2007

» Uchwały ZD PTM. Kadencja 2008-2010

» Uchwały ZD PTM. Kadencja 2011-2013

» Uchwały ZD PTM. Kadencja 2014-2016

» Uchwały ZD PTM. Kadencja 2017-2019

 

ZałącznikSize
Uchwała nr 01/2022/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2019.pdf96.71 KB
Uchwała nr 02/2022/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2019.pdf99.88 KB
Uchwała nr 03/2022/zd - Przeznaczenie zysku netto PTM za rok 2019.pdf98.51 KB
Uchwała nr 04/2022/zd - Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2019.pdf95.93 KB
Uchwała nr 05/2022/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2019.pdf97.71 KB
Uchwała nr 06/2022/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2020.pdf102.82 KB
Uchwała nr 07/2022/zd - Zmiany w zasadach przeprowadzania konkursów o nagrody PTM.pdf112.26 KB
Uchwała nr 08/2022/zd - Powołanie jury konkursów o nagrody PTM na kadencję 2021-2023.pdf122 KB
Uchwała nr 09/2022/zd - Zmiany w zasadach przeprowadzania konkursów o nagrody PTM.pdf113.11 KB
Uchwała nr 10/2022/zd - Powołanie redaktora naczelnego czasopisma PTM - Fundamenta Informaticae na kadencję 2021-2023_red_nacz_fi.pdf100.96 KB
Uchwała nr 11/2022/zd - Powołanie redaktorów naczelnych czasopism PTM - WM, AM, CM, DM, MA na kadencję 2021-2023 .pdf101.92 KB
Uchwała nr 12/2022/zd - Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2020.pdf95.94 KB
Uchwała nr 13/2022/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2020.pdf96.32 KB
Uchwała nr 14/2022/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2020.pdf99.48 KB
Uchwała nr 15/2022/zd - Przeznaczenie zysku netto PTM za rok 2020.pdf99.05 KB
Uchwała nr 16/2022/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2020.pdf97.68 KB
Uchwała nr 17/2022/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2021.pdf102.59 KB
Uchwała nr 18/2022/zd - Powołanie dwóch członków jury Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego na kadencję 2022-2025.pdf94.76 KB
Uchwała nr 19/2022/zd - Poszerzenie punktu 2. Regulaminu wspólnego konkursu IM PAN i PTM o Nagrodę im. Kazimierza Kuratowskiego.pdf115.84 KB
Uchwała nr 20/2022/zd - Udział PTM w realizacji programu stypendialnego The Kovalevskaya Grants na ICM 2022 .pdf105.83 KB
Uchwała nr 21/2022/zd - Inicjatywa powołania czasopisma PTM pod nazwą BioPhysMaths.pdf99.42 KB
Uchwała nr 22/2022/zd - Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTM za rok 2021.pdf95.6 KB
Uchwała nr 23/2022/zd - Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego PTM za rok 2021.pdf96.28 KB
Uchwała nr 24/2022/zd - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTM za rok 2021.pdf99.45 KB
Uchwała nr 25/2022/zd - Przeznaczenie zysku netto PTM za rok 2021.pdf97.57 KB
Uchwała nr 26/2022/zd - Udzielenie Zarządowi Głównemu PTM absolutorium za rok 2021.pdf97.61 KB
Uchwała nr 27/2022/zd - Zatwierdzenie budżetu PTM na rok 2022.pdf102.24 KB
Uchwała nr 28/2022/zd - Przekazanie wydawania czasopisma PTM Didactica Mathematicae Uniwersytetowi Rzeszowskiemu.pdf99.02 KB
Uchwała nr 29/2022/zd - Powołanie czasopisma PTM pod nazwą BioPhysMath.pdf98.13 KB
Uchwała nr 30/2022/zd - Powolanie redaktora naczelnego czasopisma BioPhysMath na kadencję 2022-2023.pdf100.01 KB
Uchwała nr 31/2022/zd - List PTM do EMS w sprawie zawieszenia członkostwa rosyjskich towarzystw matematycznych w EMS.pdf98.55 KB
Uchwała nr 32/2022/zd - Marginalizacja matematyki na wydziałach niematematycznych uczelni wyższych.pdf98.76 KB
Uchwała nr 33/2022/zd - Powołanie redaktora naczelnego czasopisma PTM Mathematica Applicanda.pdf213.48 KB
Uchwała nr 34/2022/zd - Możliwość odbywania posiedzeń ZD PTM on-line.pdf209.12 KB
Uchwała nr 35/2022/zd - Wysłanie pism do KRASP, KRUE, MEiN, PKA w sprawie marginalizacji matematyki i metod ilościowych na kierunkach niematematycznych uczelni wyższych.pdf211.98 KB