Laureaci

Rokikona sortowania Laureat Nagroda Opis Afiliacja
1975 Jerzy Kijowski nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Warszawski
1975 Maciej Mączyński nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Politechnika Warszawska
1975 Bogdan Węglorz nagroda im. Wacława Sierpińskiego Uniwersytet Wrocławski
1975 Ilona Kopocińska nagroda PTM

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT

Uniwersytet Wrocławski
1975 Krzysztof Gawędzki nagroda PTM

Za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki ufundowana przez MNSWiT

Uniwersytet Warszawski
1975 Jan Śliwa nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwesytet Wrocławski
1975 Andrzej Zarach nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski
1975 Andrzej Szymański nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Śląski w Katowicach
1975 Wacław Szymański nagroda PTM dla młodych matematyków Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
1975 Władysław Szczotka nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Wrocławski