Konferencja On the Trail of Women in Mathematics-in Honor of Sofia Kowalewska, 31 sierpnia - 2 września 2019, Kraków

Konferencja  On  the Trail of Women in Mathematics-in Honor of Sofia Kowalewska, 31 sierpnia - 2 września 2019, Kraków

W dniach 31 sierpnia - 2 września 2019 roku w Krakowie odbędzie się konferencja On the Trail of Women in Mathematics - in Honor of Sofia Kowalewska. Obrady będą mieć miejsce w budynku Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, budynek B7, al. Mickiewicza 30. Organizatorami są Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce oraz Wydział Matematyki Stosowanej AGH.
Rejestracja i szczegóły na portalu konferencji pod adresem:
https://skwm.ptkwm.org.pl/index.php

kj / 12-02-2019

Irena Lasiecka laureatką Bellman Award 2019

Irena Lasiecka laureatką Bellman Award 2019

Irena Lasiecka (fot.) z University of Memphis, USA, została tegoroczną laureatką prestiżowej Richard E. Bellman Control Heritage Award, za swój wybitny wkład w rozwój teorii sterowania. Nagroda przyznawana jest przez American Automatic Control Council, członka instytucjonalnego International Federation of Automatic Control (IFAC) i stanowi najwyższe uznanie dla osiągnięć naukowych osób, których praca w zakresie teorii sterowania w znacznej mierze przebiegała w USA.
Więcej o laureatce i nagrodzie pod adresem:
http://a2c2.org/awards/richard-e-bellman-control-heritage-award

kj / 09-08-2019

Carola-Bibiane Schönlieb laureatką Calderón Prize 2019

Carola-Bibiane Schönlieb laureatką Calderón Prize 2019

Carola-Bibiane Schönlieb (fot.) z University of Cambridge, UK, została tegoroczną laureatką prestiżowej Calderón Prize. Nagroda, ustanowiona w roku 2007, jest przyznawana co dwa lata przez The Inverse Problems Internationals Association (IPA). Po raz pierwszy wyróżnienie to otrzymała kobieta.
Więcej o laureatce i nagrodzie pod adresami:
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/cbs31/Home.html
https://www.aip2019-grenoble.fr/en/page/calderon_prize

kj / 09-07-2019
 

Wyniki półfinału 41. edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Wyniki półfinału 41. edycji Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

Do finału 41. edycji Konkursu Uczniowskich z Matematyki  im. Pawła Domańskiego, którego organizatorami są  czasopismo popularnonaukowe Delta oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne, zakwalifikowało się sześciu uczestników. Finał Konkursu odbędzie się w Krakowie podczas Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM. Prezentacji prac będzie można wysłuchać w dniu 4 września 2019 roku.

kj / 06-07-2019

I edycja Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce

I edycja Konkursu o Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody PTKM przyznawanej kobietom za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych opublikowanych w formie prac naukowych lub książek. Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody upływa z dniem 30 września 2019 roku.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na portalu PTKM pod adresem:
https://www.ptkwm.org.pl/pl/dzialalnosc/konkursy.html

kj / 10-04-2019

XXVII Wykład im. Władysława Orlicza, 13 czerwca 2019, Poznań

XXVII Wykład im. Władysława Orlicza, 13 czerwca 2019, Poznań

W dniu 13 czerwca 2019 roku (czwartek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87 odbędzie się XXVII Uroczysty Wykład im. Profesora Władysława Orlicza. W tym roku wygłoszone zostaną dwa odczyty. Wykład zatytułowany Problems of equidistribution in arithmetic przedstawi profesor Henryk Iwaniec z Rutgers University, USA, a wykład pod tytułem Monotone Hopf-harmonics profesor Tadeusz Iwaniec z Syracuse University, USA.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wladyslawa-orlicza

kj / 11-06-2019

 

Fraktal na 100-lecie PTM na krakowskich Błoniach

Fraktal na 100-lecie PTM na krakowskich Błoniach

W dniu 30 maja 2019 roku na krakowskich Błoniach młodzież szkolna i akademicka utworzyła „żywy” fraktal będący ósmą iteracją trójkąta Sierpińskiego. Sponsorem wydarzenia Fraktal na stulecie, które odbyło się w ramach obchodów Jubileuszowego Roku Matematyki, jest mFundacja. Przedsięwzięcie wspierała krakowska Szkoła Matematyki Alfa. Więcej o wydarzeniu pod adresem: https://photos.app.goo.gl/To4cPxYzejXYTDbX8.
Fotografie: www.patrykmorzonek.pl.

kj / 30-05-2019

 

Podlaskie Dni Matematyki 2019, Białystok

Podlaskie Dni Matematyki 2019, Białystok
Termin: 
2019-05-14 - 2019-06-13
Miejsce: 
Białystok i inne miasta regionu

W dniach od 14 maja do 13 czerwca 2019 roku w Białymstoku i innych miastach regionu trwa kolejna edycja Podlaskich Dni Matematyki. Wydarzenie popularyzujące matematykę, skierowane jest głównie do młodzieży szolnej, ale nie zabraknie propozycji imprez dla dorosłych. Wykłady: Matematyka rytmu oraz Matematyka w kryminologii? W psychologii? Tak! - Czyli o zastosowaniach matematyki, które odbędą się w dniu 31 maja 2019 w ramach Mat-Pikniku można będzie obejrzeć on-line
http://platontv.pl/play?evnt=367-84  w godz. 9:30 – 11:30
.

kj / 29-05-2019

Dariusz Buraczewski laureatem Nagrody Naukowej IM PAN za 2019

Dariusz Buraczewski laureatem Nagrody Naukowej IM PAN za 2019

Dariusz Buraczewski (fot.) z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymał tegoroczną Nagrodę Instytutu Matematycznego PAN za monografię i cykl ważnych prac dotyczących własności stochastycznych równań różnicowych oraz ich zastosowań do losowych produktów macierzy i spacerów losowych w losowym środowisku. Wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 16:30,  w sali 409 (IV piętro) w siedzibie IM PAN w Warszawie, ul. Śniadeckich 8. Po uroczystości wręczenia, o godz. 17:00, Laureat wygłosi w sali 403 (IV p. IM PAN) wykład zatytułowany Random walks and random recursions. Streszczenie wykładu w załączniku.

kj / 28-05-2019

Joachim Jelisiejew laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2019

Joachim Jelisiejew laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2019

Joachim Jelisiejew (fot.) z Instytutu Matematycznego PAN został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za prace z geometrii algebraicznej dotyczące schematu Hilberta punktów oraz uogólnienia rozkładu Białynickiego - Biruli. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN.
Nagroda zostanie wręczona podczas Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM, 3-7 września 2019.

kj / 27-05-2019

Subskrybuje zawartość