Pierwsi laureaci nowej amerykańskiej nagrody za przełomowe dokonania w matematyce

Pierwsi laureaci nowej amerykańskiej nagrody za przełomowe dokonania w matematyce

Z końcem 2013 roku Yuri Milner i Mark Zuckerberg ufundowali nową nagrodę dla matematyków pod nazwą Breakthrough Prize in Mathematics . W drugiej połowie czerwca 2014 roku ogłoszono nazwiska laureatów pierwszej edycji. Każda z uhonorowanych osób otrzymała gratyfikację pieniężną w wysokości 3 mln USD. Zwycięzcami zostali: Simon Donaldson (57), Maxim Kontsevich (50), Jacob Lurie (37), Richard Taylor (52), Terence Tao (39).

Więcej informacji pod adresami:
https://breakthroughprize.org/
https://breakthroughprize.org/?controller=Page&action=news&news_id=18
http://www.nytimes.com/2014/06/23/us/the-multimillion-dollar-minds-of-5-mathematical-masters.html?_r=0
http://www.ams.org/news?news_id=2289

kj / 25-07-2014

Patronat PTM dla XVI Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych

Patronat PTM dla XVI Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
Termin: 
2014-09-15 - 2014-09-17
Miejsce: 
Warszawa

W dniach 15-17 września 2014 roku odbędzie się w Warszawie XVI Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, cykliczna konferencja organizowana co dwa lata przez wydziały matematyki uczelni technicznych, mająca na celu poprawę jakości kształcenia matematyki w uczelniach technicznych. Organizatorem tegorocznego spotkania jest Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Konferencja została objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
kj / 20-06-2014

Workshop on Analytic Functions and Applied Mathematics, 3-4 July 2014, Rzeszów, Poland

Workshop on Analytic Functions and Applied Mathematics, 3-4 July 2014,  Rzeszów,  Poland
Termin: 
2014-07-03 - 2014-07-04
Miejsce: 
Rzeszów

W dniach 3-4 lipca 2014 roku w Rzeszowie odbędzie się międzynarodowa konferencja  zatytułowana Workshop on Analytic Functions and Applied Mathematics, której organizatorami są Oddział Rzeszowski PTM oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego.
kj / 12-06-2014

Tomasz Łuczak laureatem Medalu im. Stefana Banacha 2014

Tomasz Łuczak laureatem Medalu im. Stefana Banacha 2014

Tomasz Łuczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został tegorocznym laureatem Medalu im. Stefana Banacha. Medal jest przyznawany osobom indywidualnym przez Prezydium PAN w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju nauk matematycznych. Wyróżnienie zostało ustanowione przez Polską Akademię Nauk w roku 1992, w stulecie urodzin Stefana Banacha. Profesor Tomasz Łuczak jest wybitnym specjalistą w zakresie matematyki dyskretnej i informatyki teoretycznej. Zajmuje się także zastosowaniami metod kombinatorycznych, probabilistycznych i algebraicznych w matematyce, informatyce, fizyce i biologii.
kj / 08-06-2014

6. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

6. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

Dan Petersen z University of Copenhagen (Dania) otrzymał tegoroczną nagrodę The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences za rozprawę doktorską zatytułowaną Topology of Moduli Spaces and Operads. Nagroda zostanie wręczona w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.
kj / 31-05-2014

George Lusztig laureatem nagrody Shawa za 2014

George Lusztig laureatem nagrody Shawa za 2014

Amerykański matematyk George Lusztig z Massachusetts Institute of Technology został uhonorowany Nagrodą Fundacji Shawa, za fundamentalny wkład w rozwój algebry, geometrii algebraicznej i teorii reprezentacji, a także pokazanie głębokiego przenikania się tych dziedzin matematyki.
Fot. MIT
kj / 27-05-2014

Kamil Kaleta laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2014

Kamil Kaleta laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2014

Kamil Kaleta z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Warszawskiego został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za prace z teorii potencjału dla procesów Lévy’ego. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Nagroda zostanie wręczona w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.

Więcej o laureacie i nagrodzie pod adresami:
http://prac.im.pwr.wroc.pl/~kaleta/
http://www.impan.pl/Nagrody/kuratowski.html
kj / 19-05-2014

Maciej P. Wojtkowski wygłosi wykład im. Wacława Sierpińskiego, 22 maja 2014, Warszawa

Maciej P. Wojtkowski wygłosi wykład im. Wacława Sierpińskiego, 22 maja 2014, Warszawa

W dniu 22 maja 2014 roku (czwartek) o godzinie 16:30 w sali 107 budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, profesor  Maciej P. Wojtkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) wygłosi wygłosi doroczny wykład im. Wacława Sierpińskiego zatytułowany Rola krzywizny w dynamice. Wykład tradycyjnie organizowany jest przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji o tegorocznym laureacie Medalu im. Wacława Sierpińskiego pod adresem:
http://wmii.uwm.edu.pl/~wojtkowski/
kj / 16-05-2014

Stulecie urodzin Stanisława Hartmana, sesja naukowa, 6-7 czerwca 2014, Wrocław

Stulecie urodzin Stanisława Hartmana, sesja naukowa, 6-7 czerwca 2014, Wrocław

W dniach 6 i 7 czerwca 2014 roku (piątek, sobota), w sali im. Hugona Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, odbędzie się uroczystość związana z setną rocznicą urodzin Stanisława Hartmana (1914-1992), współtwórcy wrocławskiej szkoły matematycznej, specjalisty w zakresie analizy harmonicznej.
kj / 07-05-2014

XXI wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 16 maja 2014, Poznań

XXI wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 16 maja 2014, Poznań

Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska) wygłosi XXI Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Odczyt zatytułowany Fluktuacje procesów Lévy'ego odbędzie się w dniu 16 maja 2014 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87. Do wygłoszenia wykładu im. Wojtka Pulikowskiego WMiI UAM zaprasza corocznie wyróżniającego się młodego matematyka.
Fot. Bartek Sadowski / Poliechnika Wrocławska

Streszczenie wykładu i więcej informacji pod adresem:
http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wojtka-pulikowskiego
kj / 30-04-2014

Subskrybuje zawartość