III edycja konkursu gdańskiego Centrum Zastosowań Matematyki na najlepsze prace naukowe dotyczące matematyki i jej zastosowań.

III edycja konkursu gdańskiego Centrum Zastosowań Matematyki na najlepsze prace naukowe dotyczące matematyki i jej zastosowań.

Konkurs na najlepsze prace dotyczące matematyki i jej zastosowań organizowany jest w  ramach trzyletniego projektu pod nazwą Centrum Zastosowań Matematyki realizowanego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem tegorocznej edycji konkursu jest upowszechnienie najlepszych prac naukowych dotyczących matematyki i jej zastosowań, opublikowanych bądź przyjętych do druku w latach 2009-2015. Łączna pula nagród w roku 2015, to 40 tysięcy złotych, w tym nagroda dla najlepszej uczonej w wysokości 10 tysięcy złotych.
Więcej informacji o konkursie i regulamin konkursu pod adresem:
http://www.czm.mif.pg.gda.pl/konkurs/konkurs15/

kj / 19-01-2015

Program rządu francuskiego dofinansowania polsko-francuskiej współpracy naukowej

Program rządu francuskiego dofinansowania polsko-francuskiej współpracy naukowej

Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji w Polsce proponują różnego typu stypendia dla polskich studentów i naukowców we wszystkich dziedzinach studiów i badań naukowych, w tym matematyki.
Studenci mogą zgłaszać swoje kandydatury do programu Master 2  i programu Podwójny doktorat (Doctorat cotutelle) z terminem składania formularzy do 6 marca 2015.
Natomiast dla polskich naukowców, ze stopniem co najmniej doktora, przygotowano program stypendiów naukowych na pobyt badawczy we Francji z terminem składania formularzy do 1 maja 2015.
Więcej informacji w załącznikach i pod adresem:
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/prezentacja2/

kj / 16-01-2015

Konkurs o Nagrodę Szolema Mandelbrojta 2015 dla polskich matematyków

Konkurs o Nagrodę Szolema Mandelbrojta 2015 dla polskich matematyków

Instytut Francuski w Polsce i Ambasada Francji w Polsce we współpracy z Francuskim Towarzystwem Matematycznym (SMF) ustanowiły nową nagrodę Prix Szolem Mandelbrojt dla wybitnych naukowców – matematyków polskich, którzy nie ukończyli 45 roku życia. W konkursie mogą wziąć udział badacze pracujący w zakresie zarówno matematyki teoretycznej jak i zastosowań matematyki. Termin składania formularzy upływa z dniem 27 marca 2015 roku. Szczegóły dotyczące nagrody, a także warunki konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresami:
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2015/01/09/zaproszenie-dla-badaczy-w-zakresie-nauk-matematycznych-do-udzialu-w-konkursie-prix-szolem-mandelbrojt/
http://smf.emath.fr/content/prix-szolem-mandelbrojt-2015

kj / 06-01-2015

Doroczny zjazd Niemieckiego Towarzystwa Matematycznego (DMV), 21-25 września 2015, Hamburg, Niemcy

Doroczny zjazd Niemieckiego Towarzystwa Matematycznego (DMV), 21-25 września 2015, Hamburg, Niemcy

W dniach 21-25 września 2015 roku odbędzie się doroczny zjazd Deutsche Mathematiker-Vereinigung. Tym razem konferencję gościć będzie Wydział Matematyki Uniwersytetu w Hamburgu. Program naukowy opracowywany jest we współpracy z Duńskim Towarzystwem Matematycznym (Dansk Matematisk Forening). Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa oraz składania do 15 stycznia  2015 propozycji  poprowadzenia mini-sympozjów.  
Więcej informacji w załączniku i na portalu konferencji pod adresem:
http://www.math.uni-hamburg.de/DMV2015/

kj / 09-01-2015

II Conference Mathematical Transgressions, 15-19 marca 2015, Kraków

II Conference Mathematical Transgressions, 15-19 marca 2015, Kraków

W dniach 15-19 marca 2015 roku w Krakowie odbędzie się II interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Mathematical Transgressions, której organizatorem jest Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Idea konferencji opiera się na potrzebie integracji pozornie odległych dziedzin nauki, związanych z dydaktyką matematyki.  Organizatorzy zapraszają matematyków, dydaktyków matematyki, nauczycieli matematyki oraz pedagogów, psychologów i filozofów do udziału w spotkaniu i wymiany poglądów na temat nauczania matematyki.
Więcej informacji i rejestracja na portalu konferencji pod adresem:
http://ikntm.up.krakow.pl/II/index.php?

kj / 09-01-2015

Nowe władze Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS)

Nowe władze Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (EMS)

Z dniem 1 stycznia 2015 roku rozpoczęła się nowa kadencja władz EMS. Zmiany w Zarządzie (Executive Committee) nastąpiły na trzech stanowiskach. Funkcję Prezesa objął Pavel Exner, Sekretarza Sjoerd Verduyn Lunel, a Skarbnika Mats Gyllenberg. Wybory miały miejsce z końcem czerwca 2014 roku podczas spotkania Rady (Council) EMS w San Sebastian w Hiszpanii. Wówczas dokonano też wyborów uzupełniających do Komitetów EMS.
Pełny skład EMS Executive Committee znajduje się pod adresem: http://www.euro-math-soc.eu/committee/executive-committee.
A informacje o  wszystkich Komitetach EMS pod adresem: http://www.euro-math-soc.eu/committees

kj / 03-01-2015

Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMS) o Open Access

Europejskie Towarzystwo Matematyczne (EMS) o Open Access

Komitet Wydawniczy Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (The Publications Committee of the EMS) dokonał analizy zachodzących ostatnio zmian w zasadach publikacji.  Szczególne zainteresowanie budzą różne warianty tzw. Open Access. Przygotowany na tej podstawie raport zawiera szereg zaleceń dla autorów - matematyków, wydawnictw, bibliotek. Zarząd (Executive Committee), w oparciu o to opracowanie, sporządził dokument (poniżej w załączeniu), w którym zawarł stanowisko EMS wobec podstawowych założeń proponowanego nowego modelu komunikacji naukowej.
Źródło: http://www.euro-math-soc.eu/news/14/12/5/ems-paper-open-access

kj / 03-01-2015

Wrocławskie Spotkanie Matematyczne, 10 stycznia 2015

Wrocławskie Spotkanie Matematyczne, 10 stycznia 2015

W dniu 10 stycznia 2015 roku (sobota) o godz. 10:15 i o godz. 13:00, w sali im. Hugona Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4 odbędą się spotkania z Mariuszem Urbankiem – autorem, wydanej jesienią 2014, książki Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna oraz Markiem Bożejko – matematykiem, profesorem w IM UWr. Zaproszeni goście podzielą się swą wiedzą, także przytaczając anegdoty, o środowiskach matematyków w międzywojennym Lwowie i powojennym Wrocławiu.
Więcej o spotkaniu pod adresem:
http://www.wmi.uni.wroc.pl/node/198

kj / 02-01-2015

PTM ponownie nagrodzone przez MEN

PTM ponownie nagrodzone przez MEN

Projekt Wespół w zespół z Matematyką bez Granic, przeprowadzony przez  Polskie Towarzystwo Matematyczne w latach 2009-2012, został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej zatytułowanym Szkoła się opłaca - edycja 2014. W kategorii „edukacja matematyczno-przyrodnicza” uzyskał III miejsce. To już drugi laur dla PTM przyznany przez MEN za wspomniany projekt. W roku 2012, tuż po zakończeniu  realizacji, Towarzystwo zostało uhonorowane za swoje przedsięwzięcie w kategorii „rozwój kompetencji”, http://www.ptm.org.pl/zawartosc/wyr%C3%B3%C5%BCnienie-dla-ptm
Więcej o tegorocznej edycji konkursu MEN pod adresami:
http://www.eid.edu.pl/news/final_konkursu_szkola_sie_oplaca_-_edycja_2014_za_nami_-_znamy_nagrodzone_projekty,2743.html  
http://www.efs.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/2035-final-konkursu-szkola-sie-oplaca-edycja-2014 
http://efs.men.gov.pl/attachments/article/2036/Szkola-sie-oplaca-2014_E.pdf

kj / 30-12-2014

The 21st International Conference on Difference Equations and Applications (ICDEA 2015)

The 21st International Conference on Difference Equations and Applications (ICDEA 2015)
Termin: 
2015-07-19 - 2015-07-25
Miejsce: 
Białystok

W dniach 19-25 lipca 2015 roku w Białymstoku odbędzie się The 21st International Conference on Difference Equations and Applications (ICDEA 2015), cykliczna konferencja międzynarodowa, której celem jest przegląd aktualnego stanu wiedzy w zakresie równań różnicowych i dyskretnych układów dynamicznych oraz ich zastosowań.

kj / 20-12-2014

Subskrybuje zawartość