6. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

6. edycja Międzynarodowej Nagrody Banach Prize rozstrzygnięta

Dan Petersen z University of Copenhagen (Dania) otrzymał tegoroczną nagrodę The International Stefan Banach Prize for a Doctoral Dissertation in the Mathematical Sciences za rozprawę doktorską zatytułowaną Topology of Moduli Spaces and Operads. Nagroda zostanie wręczona w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.
kj / 31-05-2014

George Lusztig laureatem nagrody Shawa za 2014

George Lusztig laureatem nagrody Shawa za 2014

Amerykański matematyk George Lusztig z Massachusetts Institute of Technology został uhonorowany Nagrodą Fundacji Shawa, za fundamentalny wkład w rozwój algebry, geometrii algebraicznej i teorii reprezentacji, a także pokazanie głębokiego przenikania się tych dziedzin matematyki.
Fot. MIT
kj / 27-05-2014

Kamil Kaleta laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2014

Kamil Kaleta laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego 2014

Kamil Kaleta z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Warszawskiego został tegorocznym laureatem Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego za prace z teorii potencjału dla procesów Lévy’ego. Nagroda ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznawana jest naukowcom, którzy nie ukończyli 30 lat do końca roku poprzedzającego przyznanie nagrody i którzy nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród PTM dla młodych matematyków), ani też Nagrody Naukowej Wydziału III PAN. Nagroda zostanie wręczona w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.

Więcej o laureacie i nagrodzie pod adresami:
http://prac.im.pwr.wroc.pl/~kaleta/
http://www.impan.pl/Nagrody/kuratowski.html
kj / 19-05-2014

Maciej P. Wojtkowski wygłosi wykład im. Wacława Sierpińskiego, 22 maja 2014, Warszawa

Maciej P. Wojtkowski wygłosi wykład im. Wacława Sierpińskiego, 22 maja 2014, Warszawa

W dniu 22 maja 2014 roku (czwartek) o godzinie 16:30 w sali 107 budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, profesor  Maciej P. Wojtkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) wygłosi wygłosi doroczny wykład im. Wacława Sierpińskiego zatytułowany Rola krzywizny w dynamice. Wykład tradycyjnie organizowany jest przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji o tegorocznym laureacie Medalu im. Wacława Sierpińskiego pod adresem:
http://wmii.uwm.edu.pl/~wojtkowski/
kj / 16-05-2014

Stulecie urodzin Stanisława Hartmana, sesja naukowa, 6-7 czerwca 2014, Wrocław

Stulecie urodzin Stanisława Hartmana, sesja naukowa, 6-7 czerwca 2014, Wrocław

W dniach 6 i 7 czerwca 2014 roku (piątek, sobota), w sali im. Hugona Steinhausa Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Grunwaldzki 2/4, odbędzie się uroczystość związana z setną rocznicą urodzin Stanisława Hartmana (1914-1992), współtwórcy wrocławskiej szkoły matematycznej, specjalisty w zakresie analizy harmonicznej.
kj / 07-05-2014

XXI wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 16 maja 2014, Poznań

XXI wykład im. Wojtka Pulikowskiego, 16 maja 2014, Poznań

Mateusz Kwaśnicki (Politechnika Wrocławska) wygłosi XXI Wykład im. Wojtka Pulikowskiego. Odczyt zatytułowany Fluktuacje procesów Lévy'ego odbędzie się w dniu 16 maja 2014 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, ul. Umultowska 87. Do wygłoszenia wykładu im. Wojtka Pulikowskiego WMiI UAM zaprasza corocznie wyróżniającego się młodego matematyka.
Fot. Bartek Sadowski / Poliechnika Wrocławska

Streszczenie wykładu i więcej informacji pod adresem:
http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wojtka-pulikowskiego
kj / 30-04-2014

Matematyk - zawód roku 2014 w amerykańskich sondażach

Matematyk - zawód roku 2014 w amerykańskich sondażach

Począwszy od 1988 roku w USA sporządzany jest raport oceniający atrakcyjność różnych zawodów. Pod uwagę brane są m.in. możliwości zatrudnienia, wyzwania, przed którymi staje zatrudniony, warunki pracy, a także otrzymywane wynagrodzenie. W tym roku na wiodącym miejscu w rankingu uplasował się MATEMATYK.
Więcej pod adresami:
http://www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-2014-ranking-200-jobs-best-worst
http://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2014
kj / 28-04-2014

Bartosz Naskręcki laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za 2013

Bartosz Naskręcki laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za 2013

Nagrodę Główną PTM dla Młodych Matematyków za 2013 rok otrzymał Bartosz Naskręcki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za cykl prac z arytmetyki krzywych eliptycznych i teorii form modułowych.
Nagroda zostanie wręczona w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.
kj / 26-04-2014

Mateusz Michałek laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za 2013

Mateusz Michałek laureatem Nagrody PTM dla Młodych Matematyków za 2013

Nagrodę Główną PTM dla Młodych Matematyków za 2013 rok otrzymał Mateusz Michałek z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk za cykl prac z zespolonej geometrii algebraicznej.
Nagroda zostanie wręczona w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014.
kj / 26-04-2014

Henryk Woźniakowski laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za 2013

Henryk Woźniakowski laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha za 2013

Henryk Woźniakowski z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Główną PTM im. Stefana Banacha za wspólną z Erichem Novakiem (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy) trzytomową monografię zatytułowaną Tractability of Multivariate Problems dotyczącą zagadnienia podatności dla zadań ciągłych z wielką liczbą zmiennych.
Wręczenie Nagrody, która ma postać matematycznej statuetki, nastąpi w Poznaniu podczas konferencji Joint Meeting of the German Mathematical Society (DMV) and the Polish Mathematical Society (PTM), 17-20 września 2014. 
kj / 26-04-2014

Subskrybuje zawartość