7th Young Set Theory Meeting (Workshop), 11-17 May 2014

7th Young Set Theory Meeting (Workshop), 11-17 May 2014
Termin: 
2014-05-11 - 2014-05-17
Miejsce: 
Będlewo k/Poznania

W dniach 11-17 maja 2014 roku w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym IM PAN w Będlewie koło Poznania, odbędzie się 7th Young Set Theory Meeting (Workshop), międzynarodowa konferencja organizowana corocznie od 2008 roku, a skierowana do młodych badaczy pracujących w dziedzinach związanych z teorią mnogości i jej zastosowaniami.
kj/ 27-03-2014

6th Podlasie Conference on Mathematics, 1-4 July 2014

6th Podlasie Conference on Mathematics, 1-4 July 2014
Termin: 
2014-07-01 - 2014-07-04
Miejsce: 
Białystok

W dniach 1-4 lipca 2014 roku w Białymstoku odbędzie się 6th Podlasie Conference on Mathematics, międzynarodowa konferencja organizowana cyklicznie (co dwa lata) przez Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego we współpracy z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku.
kj/ 21-02-2014

Web Intelligence Congress/ 11-14 August 2014/ Warsaw, Poland

Web Intelligence Congress/ 11-14 August 2014/ Warsaw, Poland
Termin: 
2014-08-11 - 2014-08-14
Miejsce: 
Warszawa

W dniach 11-14 sierpnia 2014 roku w Warszawie odbędzie się multikonferencja Web Intelligence Congress (WIC 2014) organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, Politechnikę Warszawską, Web Intelligence Consortium, IEEE Computer Society oraz Association for Computing Machinery (ACM). W ramach WIC 2014 zaplanowane zostały cztery konferencje.
kj/ 21-02-2014

XX Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie

XX Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie
Termin: 
2014-09-23 - 2014-09-27
Miejsce: 
Łochów k/Warszawy

W dniach 23-27 września 2014 roku w Pałacu w Łochowie k/Warszawy odbędzie się XX Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie.
kj/ 28-03-2014

Krakowskie Planty odsłoniły tajemnicę-na tropie ławki Banacha

Krakowskie Planty odsłoniły tajemnicę-na tropie ławki Banacha

Dwoje matematyków krakowskich, Danuta Ciesielska i Krzysztof Ciesielski,  odnalazło na Plantach miejsce, gdzie latem 1916 roku Hugo Steinhaus spotkał Stefana Banacha i Ottona Nikodyma.
Szczegóły poszukiwań opisali w artykule zatytułowanym „Ławka Banacha na Plantach” opublikowanym w numerze 239 PAUzy Akademickiej z dnia 31 stycznia 2014.
Tekst dostępny jest pod adresem  http://pauza.krakow.pl/239_2&3_2014.pdf
kj/ 21-02-2014

Poznańska Fundacja Matematyczna

Poznańska Fundacja Matematyczna

W dniu 10 lipca 2013 roku została powołana Poznańska Fundacja Matematyczna z siedzibą w Poznaniu. Inicjatorami powstania Fundacji oraz jej założycielami i fundatorami są trzej profesorowie z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - Wojciech Gajda, Jerzy Kaczorowski i Krzysztof Pawałowski.
Cele Fundacji, to między innymi:
- wspieranie zainteresowań matematycznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
- popieranie i pomoc osobom utalentowanym matematycznie;
- wspieranie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich szczebli;
- propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do szczebli edukacji szkolnej;
- szeroko pojęta popularyzacja matematyki i kultury matematycznej.

Więcej informacji, o działalności i nie tylko, na portalu Poznańskiej Fundacji Matematycznej pod adresem:
http://pfm.wmi.amu.edu.pl/
kj/ 05-02-2014

 

XXI Wykład im. Władysława Orlicza, 13 grudnia 2013, Poznań

XXI Wykład im. Władysława Orlicza, 13 grudnia 2013, Poznań

Piotr Biler z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosi XXI Wykład im. Władysława Orlicza. Odczyt zatytułowany Proste nieliniowe równania ze skomplikowaną strukturą rozwiązań odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali A1-33 na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 87.

Streszczenie wykładu i więcej informacji pod adresem:
http://www.wmi.amu.edu.pl/pl/wyklady-im-wladyslawa-orlicza
kj/ 05-12-2013

40-lecie miesięcznika DELTA

40-lecie miesięcznika DELTA

Miesięcznik popularnonaukowy Delta – matematyka, fizyka, astronomia, informatyka, wydawany przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego ma już 40 lat.  W dniu 8 grudnia 1973 roku ukazał się nakład próbny pierwszego numeru w liczbie 50 egzemplarzy.  Z okazji jubileuszu w dniu 6 grudnia 2013 roku (piątek) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW przy ul. Banacha 2 w sali 5440 w godz. 15:00 – 19:20 odbędzie się impreza pod nazwą Kalejdoskop 40-lecia.  Szczegółowy program w załączniku.

DeltaMi – portal popularnonaukowy miesięcznika Delta pod adresem
http://www.deltami.edu.pl/
kj/ 05-12-2013

90 rocznica urodzin Profesora Jana Stanisława Lipińskiego

90 rocznica urodzin Profesora Jana Stanisława Lipińskiego

W dniu 5 grudnia 2013 roku (czwartek) w auli nr 2 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza 57 odbędzie się uroczysta sesja z okazji jubileuszu 90 rocznicy urodzin profesora Jana Stanisława Lipińskiego, na którą zapraszają Wydział MFiI UG oraz Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
Profesor Jan Stanisław Lipiński w roku 2006 otrzymał godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Więcej o Jubilacie pod adresem:
https://mat.ug.edu.pl/index.php?url=mod/article.php&id=99799
kj/ 24-11-2013

 

Tajemnica krakowskich Plant - gdzie stała ławka Banacha ?

Tajemnica krakowskich Plant - gdzie stała ławka Banacha ?

Polska Akademia Umiejętności pragnie upamiętnić miejsce legendarnego odkrycia talentu największego polskiego matematyka.
Po 97 latach trudno ustalić, gdzie na krakowskich Plantach Hugo Steinhaus spotkał po raz pierwszy Stefana Banacha dyskutującego z Ottonem Nikodymem.

Krakowska PAUza Akademicka  zamieściła w numerze 225, z 24 października 2013, apel o pomoc w określeniu dokładnego usytuowania ławki, na której siedzieli młodzi pasjonaci matematyki.

Artykuł Aleksandra Werona zatytułowany „Ławka Stefana Banacha – help needed” dostępny jest pod adresem
http://pauza.krakow.pl/225_3_2013.pdf .
kj/ 17-11-2013

 

 

Subskrybuje zawartość