Jean-Pierre Bourguignon nowym prezesem ERC

Jean-Pierre Bourguignon nowym prezesem ERC

Jean-Pierre Bourguignon, Prezes Europejskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1995-1998, będzie następnym prezesem European Research Council (ERC).
Francuski matematyk obejmie stanowisko z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Fot. Ed Alcock/M.Y.O.P. pour Le Monde

Więcej informacji pod adresami:
http://www.researchresearch.com/index.php?option=com_news&template=rr_2col&view=article&articleId=1339098
http://news.sciencemag.org/europe/2013/10/french-mathematician-tapped-next-erc-president?rss=1
http://www.ams.org/news?news_id=2041
http://www.euro-math-soc.eu/node/4178
http://www.euro-math-soc.eu/node/1323  
http://erc.europa.eu/
kj/ 25-10-2013

Doktor Einar Fredriksson członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Doktor Einar Fredriksson członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego

W uznaniu szczególnych zasług dla upowszechniania w świecie polskiej myśli matematycznej oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę z Polskim Towarzystwem Matematycznym i znaczące wspieranie jego działalności, Dr Einar Fredriksson otrzymał godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Uchwałę o nadaniu Dr Einarowi Fredrikssonowi członkostwa honorowego podjęło Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 15 czerwca 2013 roku. Wręczenie dyplomu nastąpiło 11 października 2013 roku w Warszawie, podczas otwarcia konferencji Andrzej Mostowski Centenary Conference-Mostowski 100.
kj/ 23-09-2013

Kolejny sukces teorii liczb

Kolejny sukces  teorii liczb

Peruwiańczyk, Harald Andrés Helfgott (fot.) z École Normale Supérieure, Paris, France podał dowód słabej hipotezy Goldbacha, która brzmi: każda liczba naturalna nieparzysta i większa od 5 jest sumą trzech liczb pierwszych niekoniecznie różnych.

Więcej o autorze i jego pracy oraz hipotezie pod adresami:
http://en.wikipedia.org/wiki/Harald_Helfgott
http://arxiv.org/abs/1305.2897
https://plus.google.com/114134834346472219368/posts/8qpSYNZFbzC
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82aba_hipoteza_Goldbacha
http://mixedmath.wordpress.com/tag/helfgott/
kj/ 26-05-2013

Czy liczby pierwsze chodzą parami ?

Czy liczby pierwsze chodzą parami ?

Yitang Zhang (fot.) z University of New Hampshire, Durham, USA dokonał przełomowego odkrycia związanego z hipotezą o liczbach pierwszych bliźniaczych (twin primes conjecture): czy istnieje nieskończenie wiele par liczb pierwszych różniących się od siebie o liczbę 2.
Amerykanin udowodnił, że istnieje liczba naturalna N mniejsza niż 70 000 000 taka, że istnieje nieskończenie wiele par liczb pierwszych różniących się od siebie o N.

Więcej o autorze nowego twierdzenia i hipotezie pod adresami:

http://simonsfoundation.org/features/science-news/unheralded-mathematician-bridges-the-prime-gap/
http://en.wikipedia.org/wiki/Twin_prime_conjecture
kj/ 26-05-2013

Pierre Deligne laureatem Nagrody Abela za 2013

Pierre Deligne laureatem Nagrody Abela za 2013

Decyzją Norweskiej Akademii Nauk Nagrodę Abela za 2013 rok otrzymał Pierre Deligne  za niezwykle twórczy wkład w rozwój geometrii algebraicznej oraz za owocne idee, które przeobraziły  teorię liczb, teorię reprezentacji i dziedziny pokrewne. Pierre Deligne urodził się w 1944 roku w Brukseli, Belgia. Obecnie jest emerytowanym profesorem w Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA.

Więcej o laureacie i nagrodzie pod adresami:
http://www.abelprize.no/c57681/seksjon/vis.html?tid=57682&strukt_tid=57681
http://www.abelprize.no/nyheter/vis.html?tid=57811
http://www.ias.edu/people/faculty-and-emeriti/deligne
kj/ 22-03-2013

Michael Artin i George Mostow laureatami Nagrody Wolfa za 2013

Dwaj amerykańscy matematycy, Michael Artin z Yale University i George Mostow z Massachusetts Institute of Technology, zostali uhonorowani w tym roku Nagrodą Fundacji Wolfa. Michael Artin za fundamentalny wkład w geometrię algebraiczną, a George Mostow za nowatorski wkład w geometrię i teorię grup Lie’go.

Więcej o nagrodzie i laureatach pod adresem:
http://www.jpost.com/Health/Article.aspx?id=298237
kj/ 21-03-2013

ISE a program HORIZON 2020

ISE a program HORIZON 2020
Initiative for Science in Europe (ISE) podjęła działania na rzecz ochrony funduszy na realizację programu HORIZON 2020 – czytamy na stronie internetowej EMS.
Petycja on-line przygotowana przez ISE oraz więcej informacji pod adresem
http://www.no-cuts-on-research.eu
kj/ 25-10-2013
Subskrybuje zawartość