Konkursy

Wyniki kolejnych edycji konkursu im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

EDYCJA 2017 (LXI)

I nagroda - ex aequo

Łukasz Patryk Michalak, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca pt. Graf Reeba na rozmaitości o skończenie wielu punktach krytycznych; opiekun: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz

Jakub Pawlikowski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, praca pt. Boundaries of quasi-projective surfaces; opiekun: dr Karol Palka

Marcin Piotr Sroka, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Complex structures on decomposable Lie algebras in dimension six

II nagroda - ex aequo

Agnieszka Anna Hejna, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, praca pt. O zlokalizowanych sharp funkcjach; opiekun: prof. dr hab. Jacek Dziubański

Anna Parlak, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, praca pt. Pierwiastki ze skręceń Dehna w grupie klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej; opiekun: dr Michał Stukow

III nagroda - ex aequo

Łukasz Leżaj, Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej, praca pt. Regularność rozwiązań problemu Dirichleta dla operatorów nielokalnych; opiekun: dr hab. inż. Tomasz Grzywny

Łukasz Henryk Merta, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Composition inverses of certain automatic power series; opiekun: dr Jakub Byszewski

Janusz Piotr Schmude, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, praca pt. Algebry Halla kategorii triangulowalnych; opiekun: dr hab. Grzegorz Bobiński

Wyróżnienia - ex aequo

Dominik Burek, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Finite quotients of Calabi-Yau threefolds; opiekun: prof. dr hab. Sławomir Cynk

Elżbieta Krawczyk, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Podziałowe twierdzenia teorii Ramseya; opiekunowie: dr Jakub Byszewski i dr hab. Dominik Kwietniak

Błażej Żmija, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca pt. Reccurence sequences connected with the m-ary partition function and their divisibility properties; opiekun: dr hab. Maciej Ulas

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

Medal i Wykład im. Wacława Sierpińskiego

 

Medalem Sierpińskiego honorowani są związani z Polską matematycy o wybitnych osiągnięciach naukowych.

Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznają go od 1974 roku. W dniu otrzymania medalu laureaci wygłaszają na UW wykład zwany Wykładem im. Wacława Sierpińskiego.

 

Jury Medalu i Wykładu im. Wacława Sierpińskiego.
Kadencje podane w nawiasach obejmują trzy lata akademickie.

 • Radosław Adamczak, MIM UW (2017-2020)
 • Stanisław Betley, MIM UW (2016-2019)
 • Janina Kotus, MiNI PW (2015-2018)
 • Adam Skalski, IM PAN (2016-2019)
 • Adam Henryk Toruńczyk, IM PAN (2017-2020)
 • Dariusz Wrzosek, MIM UW (2015-2018) - przewodniczący jury
   

Jury konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (kadencja 2017-2019)

 • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
 • Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński)
 • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki)
 • Grażyna Rygał (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
 • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
 • Anna Żeromska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) - przewodnicząca jury

 

Wyniki kolejnych edycji Konkursu im. A. Z. Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                            Edycja 2017 

I nagroda

Piotr Berda, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska pt. Zastosowania matematyki jako specyficzny typ zadań w podręcznikach do nauczania matematyki na poziomie ponadgimnazjalnym; promotor: dr Edyta Juskowiak

II nagroda

Magdalena Marekwia, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, praca magisterska pt. Gotowość szkolna a umiejętności matematyczne dziecka po klasie I;
promotor: dr hab. Irena Polewczyk

III nagroda

Agata Proszowska, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, praca licencjacka pt. Wizualizacja w rozwiązywaniu zadań prowadzących do układów równań;
promotor: dr Lidia Zaręba

Jury nagrody PTM dla młodych matematyków

 • Grzegorz Banaszak (UAM)
 • Marek Bożejko (IM PAN, UWr) - przewodniczący jury
 • Tomasz Dłotko (UŚl))
 • Tomasz Komorowski (IM PAN, UMCS)
 • Ludomir Newelski (UWr)
 • Jan Okniński (UW)
 • Krzysztof Oleszkiewicz (UW)
 • Barbara Opozda (UJ)
 • Mariusz Woźniak (AGH)
 • Anna Zdunik (UW)

Regulamin Konkursu PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki

 

 1. Konkurs PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki organizowany jest przez Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być obywatel polski, który w dniu zgłoszenia pracy konkursowej nie miał ukończonych studiów wyższych.
 3. Praca nie może być zgłoszona do innego konkursu organizowanego przez PTM. Prace konkursowe należy składać w dwóch egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą uczelni, w której autor studiuje. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie dziekanatu stwierdzające, że autor jest studentem, podać adres poczty elektronicznej oraz adres stałego miejsca zamieszkania. Jeżeli praca jest napisana pod kierunkiem pracownika naukowego, jury prosi o dołączenie jego krótkiej opinii o pracy.
 4. Prace należy przesyłać pod adresem: Oddział Toruński PTM, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18 do dnia 30 września danego roku.
 5. Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora konkursu.

 

Regulamin Konkursu PTM na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

                                                                                                                                                    §1

 1. Celem konkursu jest promowanie zainteresowania teorią prawdopodobieństwa i zastosowaniami matematyki.
 2. Przedmiotem konkursu są prace studenckie z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, zawierające oryginalne wyniki teoretyczne czy też znajdujące zastosowania w innych dziedzinach nauki lub gospodarce.

                                                                                                                                                    §2

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 2. Konkursy są ogłaszane corocznie.

Regulamin Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

                                                                                                                                                    §1

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

                                                                                                                                                    §2

Sponsorem Konkursu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, uczelnia, z którą związana była prof. Anna Zofia Krygowska, zwany dalej Sponsorem. Sponsor Konkursu został powołany Uchwałą Zarządu Głównego PTM Nr 8/1113/zg z dnia 9 kwietnia 2011 roku.

Regulamin Konkursu Uczniowskich Prac z Matematyki im. Pawła Domańskiego

§1.
Konkurs Uczniowskich Prac z Matematyki im.Pawła Domańskiego, zwany dalej Konkursem jest organizowany corocznie przez Uniwersytet Warszawski i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Szczegółowe warunki współpracy ustala umowa między UW a PTM.

§2.
W Konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.