Laureaci

Rok Laureat Nagroda Opis Afiliacjaikona sortowania
1947 Mieczysław Biernacki nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1951 Adam Bielecki nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1959 Mieczysław Biernacki nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1966 Jan Krzyż nagroda im. Stanisława Zaremby Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1954 Tadeusz Leżański nagroda im. Stefana Banacha Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1967 Konstanty Radziszewski nagroda im. Stefana Mazurkiewicza Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2006 Zdzisław Rychlik nagroda im. Hugona Steinhausa

Za serię 17 prac naukowych z lat 1996-2005, z teorii twierdzeń granicznych rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1984 Stanisław Dobrzycki nagroda im. Samuela Dicksteina Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1994 Przemysław Matuła nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
1986 Ireneusz Szyszkowski nagroda PTM dla młodych matematyków Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie