Księga Pamiątkowa Pierwszego Polskiego Zjazdu Matematycznego, Lwów, 7-10.IX.1927

Na podstawie reprintu wydanego w 2009 roku przez Polskie Towarzystwo Matematyczne

Copyright © 2013 Polskie Towarzystwo Matematyczne

Spis treści

Dział I. Logika matematyczna i podstawy matematyki

Dział II. Teorja mnogości i funkcji zmiennej rzeczywistej

Dział III. Analiza i algebra

Dział IV – Geometrja

Dział V. Mechanika, Fizyka matematyczna, Matematyka stosowana

Dział VI. Dydaktyka matematyki